Waterproject 2020

25 mei 2020

Waterproject bij opvanghuis voor kinderen/jongeren in Naro Moru.
We hebben onlangs enkele foto's en een filmpje toegestuurd gekregen van Titus (medewerker Davis & Shitliff) van het waterproject in Naro Moru.
Helaas ligt Kenia nu ook grotendeels "plat", dus er is geen update mogelijk.
Maar deze beelden spreken voor zich....

27 februari 2020
Hallo allemaal,
We hebben ons waterproject in Kenia voor dit jaar afgerond.
Alles is goed verlopen, we hebben zelfs meer pompen geïnstalleerd dan vooraf gepland.
Bij deze een overzicht:
We hebben 10 future pompen geplaatst.
Dit zijn pompen die uit een waterdam water naar kleine tuintjes pompen (https://www.youtube.com/watch?v=k63m8zmUMi4)
We hebben 10 sunflo pompen geplaatst.
Dit zijn pompen die op zonne-energie werken bij ondiepe waterputten (5-30 meter)
We hebben 4 solar pompen geplaatst.
Dit zijn pompen die op zonne-energie werken bij diepe waterputten (30-50 meter)
We hebben 2 elektrische pompen geplaatst.
Deze plaatsen we bij mensen die over elektriciteit beschikken, zijn aanzienlijk goedkoper dan de solarpompen.
1 Van deze pompen hebben we geplaatst in de kustprovincie Kwale.
Alle andere pompen hebben we geplaatst in de provincie Laikipia.

Waterprojecten Ruai en Itiati
We hebben het Ruai watercomité geholpen met de renovatie van 1 watertank.
Deze had een lekkage en moest van binnenuit opnieuw afgesmeerd worden.
Ook hebben we hulp verleend bij het "Kariïthe water irrigation project".
Er wordt hier een pijpleiding aangelegd (13 km graven) om water van Mount Kenya dichter bij huis te halen.
We hebben financiele hulp geboden voor zo'n 2 km aan pijpen.

Tenslotte werden we 2 maanden geleden benaderd door een opvanghuis voor kinderen/jongeren in Naro Moru.
Zij hebben een diepe waterput (75 meter) met een 3 face stroom pomp.
Deze pomp is zo'n 10 jaar geleden gesponsord (het huidige personeel weet niet door wie).
Deze pomp verbruikt veel electriciteit, wat onbetaalbaar is voor het weeshuis.
Laat staan de aanleg van 3 fase stroom.
De pomp heeft enkel en alleen gefunctioneerd met een generator toen deze is geïnstalleerd.
Toch zouden ze heel graag een waterpomp willen hebben, zodat ze het hele jaar door over schoon water beschikken.
Omdat deze put zo diep is en er best veel water verbruikt wordt is een solarpomp de beste optie, maar.....
Zo'n pomp moet toch al gauw over 2 Kw beschikken en daarvoor zijn 16 zonnepanelen nodig.
Dit samen maakt het een kostbare aangelegenheid; ongeveer € 7000
Samen met de leverancier van de pompen (Davis & Shirtliff, waar wij onze pompen kopen) gaan we dit project
realiseren. Zij gaan de helft financieren.
Het andere deel hopen we via Wandelen voor Water te kunnen realiseren.
Komende week zal Davis & Shirtliff de zonnepanelen en waterpomp gaan plaatsen.
Wij zijn dan weer in Nederland, maar zullen op de hoogte gehouden worden door medewerker Titus d.m.v. verslag en foto's.
Geweldig toch....

Wij willen bij deze alle sponsoren bedanken die bovenstaande mede mogelijk hebben gemaakt.