Planning begroting

Begroting:
23.278

Waterproject Kwale 2 x 2000 = 4000
Future pomp 10 x 600 = 6000
Solarpomp  10 x 1000 = 10.000


We gaan in Kwale (kustprovincie) 2 elektriche pompen bij zeer diepe putten plaatsen.
Deze putten zijn ongeveer 130 meter diep, daardoor zijn de pompen extra prijzig.
De eerste plaatsen we  we in een dorpje waar een jeugdgroep zeer betrokken is en 
al voorbereidingen heeft getroffen voor een landbouw project.
De tweede pomp willen we gaan plaatsen bij een basisschool.

Als we tevreden zijn over de vorderingen bij de boeren (in Matanya en Male) die afgelopen jaar een futurepomp 
hebben geplaatst, gaan we dit project verder uitbreiden met 10 pompen.

Daarnaast hebben we vanuit Nanyuki en Nyahururu nog een groot aantal aanvragen voor elektrische- of solarpompen.
Gezien het ontvangen sponsorgeld in 2019 denken we zo'n 10 pompen te kunnen plaatsen.

28 November is het zover, we hebben weer ontzettend veel zin om voor 3 maanden naar Kenia te gaan.