AVG protocol

Privacy protocol:​

Algemene Verordening Gegevensbescherming voor kleine stichtingen. Ingaande op 25 mei 2018.
De AVG ziet binnen de gehele EU toe op de verwerking van alle gegevens die tot een persoon te herleiden zijn (persoonsgegevens). Het privacy beleid van Stichting Namelok (Kenia) is op deze wet gebaseerd ter bescherming van persoonsgegevens in het volgende

Persoonsgegevens
Gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze aan Stichting Namelok verstrekt zijn
(bijv. het verzenden van nieuws aan sponsoren).
Stichting Namelok legt gegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap, de verwerking van een giften en het verzenden van nieuws aan sponsoren.
Er worden niet meer gegevens verzameld dan voor het doel noodzakelijk (d.w.z. voor- en achternaam, adres, woonplaats, e-mail adres).
Stichting Namelok neemt alleen nieuwe donateurs/volgers op die zich op eigen initiatief inschrijven, we verkrijgen deze gegevens niet op andere wijzen.

Donateurs-gegevens
Stichting Namelok kan donateurs persoonlijk bedanken. Er wordt zonder toestemming geen openbare melding gemaakt van de gift en de donateur.

Website
De website https://www.namelok.nl is voorzien van een SSL Certificaat. Bij bezoek aan onze website worden geen cookies geplaatst.

Derden
Stichting Namelok deelt geen gegevens met derden.

Recht op juistheid
Indien gewenst kunnen betrokkenen hun gegevens (laten) wijzigen of verwijderen. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met info@namelok.nl.

Dataopslag
De persoonsgegevens worden enkel lokaal op de computer en als back-up op een externe harde schijf, bij de voorzitter van de Stichting Namelok (tevens toezichthouder op het naleven van de AVG binnen de stichting) bewaard. De computer is passend beveiligd en de externe harde schijf wordt afgesloten bewaard.

Toestemming voor het plaatsen van foto’s
Sinds oprichting van de stichting vraagt Stichting Namelok toestemming voor het plaatsen van foto’s aan alle betrokkenen, zowel in Nederland als in Kenia.

Contact
Voor vragen omtrent het privacy protocol kan contact worden opgenomen met info@namelok.nl.