ANBI

Per 01-01-2008 is Stichting Namelok aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Wat is een ANBI?
Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?
Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. 
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. 
Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).