Waterproject 2019

Waterproject 2019
Mede dank zij uw steun hebben we het volgende gerealiseerd:
20 future solarpompen geplaatst in de omgeving van Matanya.
Deze pompen zijn geschikt voor waterdammen.
2 Gezinnen delen 1 pomp, we hebben dus 40 gezinnen kunnen helpen.
Veel van deze pompen werden direct ingezet en moestuinen werden uitgebreid.
We zijn heel benieuwd naar de voortuitgang volgend jaar.
6 Solarpompen geplaatst; 2 in de omgeving van Male, 3 in de omgeving van Matanya en 1 in Nyahururu.
2 Elektrische pompen geplaatst: 1 in Nyeri en 1 in Matanya.
1 Watervoorziening gerealiseerd in Matuga.
We hebben 3 waterpompen teruggehaald omdat deze nog steeds niet gebruikt werden,
omdat de waterputten nog voldoende uitgediept waren.
Onbegrijpelijk dat men het niet voor elkaar krijgt om in 9 maanden tijd een waterput 1 meter
dieper te maken.
2 Pompen hebben we kunnen herplaatst, 1 komt volgend jaar aan de beurt.