Waterproject 2012

We hebben ons o.a. weer bezig gehouden met het in kaart brengen van alle putten (foto en GPS).

In totaal hebben we 161 waterputten geteld:
22 putten worden momenteel gegraven
66 putten hebben water
17 putten zijn opgemetseld
18 putten zijn voorzien van een fundering
32 putten zijn voorzien van een AMREF pomp   
2 putten zijn voorzien van een Namelok pomp
4 putten zijn voorzien van een touw pomp

Het Ruai waterproject blijven we steunen, mede door de betrokkenheid van de gemeenschap. Men is nog steeds volop bezig met het ingraven van een waterleiding over een afstand van ruim 16 km.

Daarnaast hebben we in de afgelopen 3 maanden enkele voor ons nieuwe gebieden bezocht, tussen Kitui en Kibwezi in; genaamd Kyoani en Makueni.
Zeer droge gebieden waar (net als in de rest van Kenia) een enorme behoefte is aan schoon drink water.

Op dit moment is er 1 persoon op eigen gelegenheid begonnen met het "graven" van een waterput.
Een enorm karwei, maar hij is vastberaden: hij wil water!!!
We hebben toegezegd hem te helpen. 
Dit heeft ons mede doen besluiten om het waterproject in Namelok op een lager pitje te zetten:
* Er zijn andere gebieden waar een grotere behoefte is aan schoon drinkwater.
* Namelok is een heel eind verzadigd met waterputten.
* De bevolking verdient aan het waterproject, ze moeten zichzelf kunnen behelpen.
* Niet al het geld voor het waterproject is geïnvesteerd zoals wij voor ogen hadden: sommige gemeenschappen
  zijn betaald voor het graven van een waterput, terwijl ze dat zelf hadden moeten oplossen.
* Door Foundation Namelok Kenya is teveel geld besteed aan overhead kosten zoals transport en vergaderingen.
 
Onze intentie:
mensen zelf laten graven (eventueel met behulp van generator en breekhamer van de stichting) en volgend jaar de waterputten zelf voorzien 
van materialen (zand, stenen, cement en pomp).
We zijn van mening dat we hierdoor de kosten kunnen beperken en 
daardoor meer mensen kunnen helpen.
Daarnaast hebben we ontdekt dat het plaatsen van de AMREF pompen 
niet geheel volgens afspraak verloopt.
We gaan daarom zelf de pompen plaatsen. Dit kost de stichting meer 
geld, dus zullen we minder kunnen realiseren op jaar basis.
Maar hierdoor hebben we zelf alles in de hand en zijn we 100% transparant.

Wandelen voor Water
Op woensdag 28 maart 2012 zullen de kinderen van basisschool De Schare uit St. Hubert meedoen aan de sponsoractie “Wandelen voor Water”.
Houd de website in de gaten, we zullen het resultaat hiervan zeker vermelden.