Waterproject 2011

Projectverslag 8 december - 24 februari 2011


Namelok
We hebben ons voornamelijk bezig gehouden met het in kaart brengen van alle putten (foto en GPS).

In totaal hebben we 141 waterputten geteld:
23 putten worden momenteel gegraven
118 putten zijn klaar (hebben water)
Waarvan:
16 opgemetseld
15 fundering
27 met handpomp
5  met touwpomp

Een school in Belonie heeft stromend water doordat we een
waterleiding op een bron aangesloten hebben die hoger ligt
dan school. Hierdoor stroomt het water door middel van zwaartekracht naar school. 

In Namelok is men een soortgelijk project begonnen.
Hiervoor moet 5 km pijp ingegraven worden naar een watertank. Vandaar uit zal het verder gaan naar afgelegen gemeenschappen.
Het verbouwen van groentes heeft een enorme vlucht genomen.

Nanyuki, Ruai
In Nanyuki hebben we het Ruai waterproject een steuntje in de rug gegeven door bij te dragen aan de registratie van de intake. Hierdoor zijn meer dan 70 mensen bezig met het realiseren van een pijpleiding van 16 km.
2 Dagen per week wordt er volop gegraven om water van Mount Kenia naar diverse gemeenschappen te transporteren.

Het was heel bijzonder om de samenwerking en inzet te zien bij dit project.
Een enorme klus, maar het gaat lukken. Daar zijn we van overtuigd.