Waterproject 2010

Projectverslag 16 november 2009 - 4 februari 2010


Waterproject
Het waterproject verloopt prima. Er zijn 118 putten gegraven, er zijn veel groentetuinen.
De Gichuki's (Peter, Mama Kelly, Kelly en Ferdi Kamunya) zijn voorgoed uit Namelok vertrokken. 
Ze zijn naar Nanyuki gegaan, waar ze een stuk grond hebben. 
Ook in Nanyuki is Peter betrokken bij een waterproject.

Het waterproject in Namelok wordt nu volledig uitgevoerd door 
Foundation Namelok Kenya, onder aanvoering van Stephano Ole Lolkinyiei.
Het contact m.b.t. het waterproject zal veelal via hem verlopen (email).