Waterproject 2008

Projectverslag 14 december 2007 - 13 februari 2008
 

Wat het waterproject aangaat:
Er worden nog volop putten gegraven en voorzien van een solide fundering
door Stichting Namelok.

Er zijn tot nu toe 61 putten gegraven. 43 Daarvan zijn helemaal klaar.
Door het transport probleem is AMREF helaas nog niet in staat geweest om
alle putten te voorzien van pompen.
Hopelijk komt de rust terug in Kenia, waardoor AMREF onze putten verder van pompen kan gaan voorzien.