Waterproject 2007

Projectverslag 20 juli 2007 - 5 augustus 2007
 

Ons bezoek was kort maar krachtig.
Het waterproject is nog steeds in volle gang. 
Peter Gichuky heeft alles prima gecoördineerd en werkt samen met Amref.
Die samenwerking met Amref verloopt top. Wij zorgen voor de putten en funderingen, 
Amref schenkt stichting Namelok de waterpompen. Deze zijn duurzamer dan onze touwpompen, wel is een degelijkere fundering nodig. 

Hierdoor blijft de prijs per put/pomp gelijk, maar is de kwaliteit van zowel pomp als water beter.....
Momenteel zijn er 27 putten en pompen helemaal klaar, 12 zijn er in de 
maak en er komen veel nieuwe aanvragen binnen. 

Projectverslag 28 december 2006 - 21 februari 2007
 

In deze 8 weken hebben we veel tijd in overleg gestoken.
Er blijken 15 putten en pompen helemaal klaar te zijn, maar
het onderhoud (o.a. vervanging van het touw) blijkt een knelpunt te zijn.
 

Mede hierdoor is er in Namelok een watercomité opgericht. 
Dit comité is inmiddels zelfs uitgegroeid tot een officiële stichting, 
te weten Foundation Namelok Kenya.
Deze stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester 
(een vrouw, wat op zich vrij uniek is) en 9 afgevaardigden van de gemeenschap.
Naast deze personen hebben zo'n 40 mensen uit de gemeenschap zich aangemeld als 
lid van Foundation Namelok Kenya.

Dit houdt het volgende in:
Indien men in het bezit wil komen van een touwpomp moet men zich inschrijven als 
lid van Foundation Namelok Kenya. 
Dit kost eenmalig omgerekend zo'n € 5,00.
 
Stichting Namelok Nederland zal deze put gaan voorzien van een fundering +
een touwpomp en de bijbehorende kosten op zich nemen; cement, hout, ijzer, 
(indien niet voorhanden 50 % van de kosten van natuurlijk materiaal zoals zand en stenen)
en het salaris van de "installateur". 

De touwpomp wordt dan officieel eigendom van het lid van Foundation Namelok Kenya.
Hierna moet het lid maandelijks € 0,50 per maand betalen aan Foundation Namelok Kenya 
voor onderhoud, dat door Foundation Namelok Kenya zal worden uitgevoerd.
Amref Kenya zal de gemeenschap informeren over goed watergebruik en hygiëne. 
Daarnaast zullen ze de kwaliteit van het water controleren.