Uitleg algemeen

In Namelok was een technische middelbare school die opgezet is door World Vision.
In 2005 is deze school overgedragen aan de katholieke kerk en daarmee in verval geraakt.
Toen wij in Namelok kwamen zaten er 5 leerlingen op deze school.
Nadat ons waterproject aansloeg in Namelok kregen wij vanuit de gemeenschap het verzoek
om de technische school, Polytechnic, een herstart te geven.
Na veel nadenken hebben we besloten dit op te pakken.
Voor 5 jaar kregen wij de zeggenschap over deze school.
We wilden de school zelfvoorzienend maken.
Naast het schoolgeld zou de school zelf inkomsten moeten genereren.
In de loop van deze 5 jaren hebben we het volgende op poten gezet:
Aanleg van een driptuin
Opzetten van een legkippen schuur
Uitbreiden van de veestapel (koeien)
Realiseren van biogas.
Na 5 jaar was de school een volwaardige school geworden met tenminste 50 leerlingen.
De regering zag hierin potentieel en heeft de zeggenschap over de school overgenomen.
De leerkrachten zijn (onafhankelijk van het aantal leerlingen en de productie) zeker
van een salaris. Hierdoor is het verloop duidelijk verminderd en de basis voor school
een stuk stabieler.
De regering heeft geïnvesteerd in klaslokalen en een kas, zodat altijd groente kunnen worden
geteeld.
Wij hebben ons daardoor in 2012 teruggetrukken en de verantwoordelijkheid ligt nu volledig
in handen van de regering.
Alhoewel de 5 jaren van onze inmenging niet alles verliep zoals we wilden zijn we trots op
wat we hebben bereikt met de Polytechnic en weten we dat de school (en dus de leerlingen)
een mooie toekomst tegemoet gaat.