Schoolproject 2011

Projectverslag 8 december - 24 februari 2011


We hebben weer veel tijd gestoken in de re-organisatie op school.
De directeur die we aantroffen was niet bekwaam genoeg om de school goed te draaien.
Nu is er een leerkracht interim directeur en zijn we in afwachting van een manager van de overheid.
Het aantal leerlingen is redelijk stabiel: 34 leerlingen, 6 cursisten computervaardigheden

Kerstactie Elzendaal College
Op 24 december organiseerde ’t Elzendaal College uit Boxmeer een kerstactie voor stichting Namelok 

De opbrengst € 17.309,68
Wilde Ganzen  €  9.520,32
Totaal:

€ 26.830,00

Dit zal voor 100% ten goede komen aan het schoolproject.