Schoolproject 2009

Projectverslag 28 december 2008 - 10 februari 2009


Schoolproject
Over het algemeen zijn we niet ontevreden over het schoolproject, ondanks de tegenvallende resultaten van de groente (drip) tuin. Tegenslagen (ziektes) en verkeerd management waren hier debet aan.

Het vee (koeien en kippen) leveren wel het beoogde resultaat.
De koeien geven voldoende melk voor de leerlingen en verkoop.
De kippen (180 stuks) zijn nu volop eieren aan het leggen, 150 per dag.
Per week worden er 450 eieren verkocht aan een Sentrim hotel, 8 km van Namelok vandaan. 
Bovendien is er overleg geweest over afname van groente uit de drip tuin. 
Sentrim plaatst een order en de school zal het hotel van de gevraagde producten gaan voorzien.

Het aantal leerlingen is nog steeds groeiende:
Naaldvakken 20 leerlingen
Autotechniek 10 leerlingen
Houtbewerking 3 leerlingen
Computer 10 leerlingen (variabel vanwege de korte duur van de cursussen, 2 à 3 maanden)

De meeste leerlingen verblijven intern (3 maanden school, 1 maand vakantie), verdeeld over 2 gebouwen. 
1 Voor de meisjes en 1 voor de jongens.

De leerlingen helpen bij diverse werkzaamheden; 
• Eieren uithalen
• Schoonhouden van school omgeving
• Water geven aan bloemen
• Schoonmaken van klaslokalen
• Planten van nieuwe groente

Naast leerkrachten voor de bovenstaande vakken zijn er ook een kok en tuinman aanwezig.

De elektrische voorziening is nu helemaal in orde, dankzij de motor met generator. 

Na schooltijd worden er diverse activiteiten georganiseerd op school:
• Sport (voetbal, volleybal, jeu des boules, .....)
• Gezelschapspellen (schaken, back gammon, dammen, ....)
• Dans en muziek
• Film 

We hebben een gesprek gevoerd met Dhr. Katoo (lid van het parlement) 
en deze heeft toegezegd dat de regering de school zal steunen/wellicht overnemen.
Hierover later meer….