Schoolproject 2007

Projectverslag 20 juli 2007 - 5 augustus 2007
 

Ons bezoek was kort maar krachtig.
Het schoolproject begint nu ook vorm te krijgen:
We hebben een contract getekend met de Diocese of Ngong.
Dit contract houdt in dat Stichting Namelok 5 jaar de volledige zeggenschap heeft over
de NCTC (Namelok Community and Training Center), de katholieke kerk in Loitokitok 
(Diocese of Ngong) heeft de supervisie bij afwezigheid van ons (Ferdi en Inge).

De plannen voor de komende maanden zijn als volgt:
We gaan de driptuin uitbreiden en koeien en kippen houden; 
voor consumptie (leerlingen en leerkrachten) en voor commerciële doeleinden.
Van het opgebrachte geld kunnen de leerkrachten uitbetaald worden, waardoor het 
schoolgeld laag kan blijven.
We gaan gras en maïs verbouwen om het vee van voldoende voedsel te kunnen voorzien.
We willen een biogas installatie aan gaan leggen. Hierdoor kunnen we op biogas gaan koken.
Hierdoor hoeven we niet elke keer hout aan te schaffen. Dit bespaart op den duur kosten 
en het is een stuk milieuvriendelijker.
We gaan beginnen met de renovatie van de gebouwen.

Vanaf september komen leerlingen van groep 8 van de basisschool workshops volgen 
(houtbewerking en naaldvakken) zodat ze enthousiast worden en in januari/februari 
leerlingen worden van het NCTC (Namelok Community and Training Center). 
Genoeg plannen dus nog.
 
Dat betekent dat we de komende maanden weer volop aan het werk kunnen; 
Op zoek naar nieuwe sponsoren/subsidieverstrekkers.
We gaan ons verder oriënteren op de (on)mogelijkheden van biogas.
Regelmatig zullen we contact hebben met Peter Gichuky over de gang van zaken in Namelok zelf.
 
Natuurlijk zullen we u via de website op de hoogte houden over de vooruitgang van zowel
het water- als het schoolproject.

Projectverslag 28 december 2006 - 21 februari 2007
We hebben, mede op verzoek van de gemeenschap,de zeggenschap gekregen over een "middelbare school" voor 5 jaar. Op deze school kregen leerlingen les in naaldvakken en houtbewerking. Na het vertrek van World Vision zo'n 1,5 jaar geleden is deze school overgedragen aan de Katholieke kerk, maar dit zonder resultaat; De school is al die tijd gesloten.
Jammer, want op een terrein van 8,77 ha. staan 7 huisjes (voor leerlingen en leerkrachten), 
3 schoolgebouwen, 1 kantoor en een schuurtje.
 
Helaas is er achterstallig onderhoud aan de gebouwen.
Daarom willen we de tuin (drip irrigatie) uitbereiden van 2 km leidingen naar 9 km. 

Van de oogstopbrengst willen we in januari 2008 de school weer opnieuw starten.  
Daarvoor is allereerst nodig: aanschaf lesmateriaal, meest noodzakelijke renovatie van gebouwen en reparatie van het solarsysteem.
Naast de drip irrigatie tuin willen we koeien en kippen  aanschaffen om de school geheel zelfvoorzienend te laten zijn.
Hierdoor kunnen we het schoolgeld voor de leerlingen zeer laag houden en is de school zeer laag drempelig.

De drip irrigatie tuin en het vee zijn tevens onderdeel van het agricultuur programma. 
Dit houdt in dat de leerlingen leren gewassen te verbouwen en vee te verzorgen.
Binnen 5 jaar willen we de resterende schoolgebouwen gerenoveerd hebben met gelden uit de drip irrigatie tuin. 

De school willen we naast het agricultuur programma verder uitbreiden met computerlessen en lassen.De intentie is om de leerlingen touwpompen te laten maken, zodat de kennis en vaardigheden verder zullen worden verspreid voor het reeds bestaand waterproject.

Eind juli, begin augustus 2007 gaan we terug om dit verder gestalte te geven.