Nieuws 2020

27 februari 2020

Hallo allemaal,
We hebben ons waterproject in Kenia voor dit jaar afgerond.
Alles is goed verlopen, we hebben zelfs meer pompen geïnstalleerd dan vooraf gepland.
Bij deze een overzicht:
We hebben 10 future pompen geplaatst.
Dit zijn pompen die uit een waterdam water naar kleine tuintjes pompen (https://www.youtube.com/watch?v=k63m8zmUMi4)
We hebben 10 sunflo pompen geplaatst.
Dit zijn pompen die op zonne-energie werken bij ondiepe waterputten (5-30 meter)
We hebben 4 solar pompen geplaatst.
Dit zijn pompen die op zonne-energie werken bij diepe waterputten (30-50 meter)
We hebben 2 elektrische pompen geplaatst.
Deze plaatsen we bij mensen die over elektriciteit beschikken, zijn aanzienlijk goedkoper dan de solarpompen.
1 Van deze pompen hebben we geplaatst in de kustprovincie Kwale.
Alle andere pompen hebben we geplaatst in de provincie Laikipia.

Waterprojecten Ruai en Itiati
We hebben het Ruai watercomité geholpen met de renovatie van 1 watertank.
Deze had een lekkage en moest van binnenuit opnieuw afgesmeerd worden.
Ook hebben we hulp verleend bij het "Kariïthe water irrigation project".
Er wordt hier een pijpleiding aangelegd (13 km graven) om water van Mount Kenya dichter bij huis te halen.
We hebben financiele hulp geboden voor zo'n 2 km aan pijpen.

Tenslotte werden we 2 maanden geleden benaderd door een opvanghuis voor kinderen/jongeren in Naro Moru.
Zij hebben een diepe waterput (75 meter) met een 3 face stroom pomp.
Deze pomp is zo'n 10 jaar geleden gesponsord (het huidige personeel weet niet door wie).
Deze pomp verbruikt veel electriciteit, wat onbetaalbaar is voor het weeshuis.
Laat staan de aanleg van 3 fase stroom.
De pomp heeft enkel en alleen gefunctioneerd met een generator toen deze is geïnstalleerd.
Toch zouden ze heel graag een waterpomp willen hebben, zodat ze het hele jaar door over schoon water beschikken.
Omdat deze put zo diep is en er best veel water verbruikt wordt is een solarpomp de beste optie, maar.....
Zo'n pomp moet toch al gauw over 2 Kw beschikken en daarvoor zijn 16 zonnepanelen nodig.
Dit samen maakt het een kostbare aangelegenheid; ongeveer € 7000
Samen met de leverancier van de pompen (Davis & Shirtliff, waar wij onze pompen kopen) gaan we dit project
realiseren. Zij gaan de helft financieren.
Het andere deel hopen we via Wandelen voor Water te kunnen realiseren.
Komende week zal Davis & Shirtliff de zonnepanelen en waterpomp gaan plaatsen.
Wij zijn dan weer in Nederland, maar zullen op de hoogte gehouden worden door medewerker Titus d.m.v. verslag en foto's.
Geweldig toch....

Wij willen bij deze alle sponsoren bedanken die bovenstaande mede mogelijk hebben gemaakt.

Ferdi en Inge

24 januari 2020
Het waterproject vordert gestaag. We hebben 10 futurepompen geïnstalleerd in de omgeving Male/Matanya.
Daarnaast hebben we in de buurt van Nyahururu al verschillende solar pompen en 1 elektrische pomp geplaatst.
Op korte termijn gaan we het project afronden en vooruit kijken naar 2021.......

 

14 december 2019
We zijn nu 2 weken in Kenia en hebben voor het waterproject nog weinig kunnen doen door de waterOVERLAST.
Het had in november al veel geregend en ook in december valt er veel regen. Veel wegen zijn onbegaanbaar, waardoor we niet op pad kunnen. 
Hopelijk komt hier op korte termijn verandering in.

Waterproject 2020
We gaan in Kwale (kustprovincie) 2 elektriche pompen bij zeer diepe putten plaatsen.
Deze putten zijn ongeveer 130 meter diep, daardoor zijn de pompen extra prijzig.
De eerste plaatsen we  we in een dorpje waar een jeugdgroep zeer betrokken is en
al voorbereidingen heeft getroffen voor een landbouw project.
De tweede pomp willen we gaan plaatsen bij een basisschool.

Als we tevreden zijn over de vorderingen bij de boeren (in Matanya en Male) waar we afgelopen jaar een futurepomp
hebben geplaatst, gaan we dit project verder uitbreiden met 10 pompen.

Daarnaast hebben we vanuit Nanyuki en Nyahururu nog een groot aantal aanvragen voor elektrische- of solarpompen.
Gezien het ontvangen sponsorgeld in 2019 denken we zo'n 10 pompen te kunnen plaatsen.

28 November is het zover, we hebben weer ontzettend veel zin om voor 3 maanden naar Kenia te gaan.