Nieuws 2019

Update 14 februari 2019
We hebben ons waterproject 2018-2019 gisteren afgesloten met het plaatsen van de laatste solar pomp.En we kunnen terugkijken op een geslaagde periode.
Mede dank zij uw steun hebben we het volgende gerealiseerd: 20 future solarpompen geplaatst in de omgeving van Matanya. Deze pompen zijn geschikt voor waterdammen.
2 Gezinnen delen 1 pomp, we hebben dus 40 gezinnen kunnen helpen.
Veel van deze pompen werden direct ingezet en moestuinen werden uitgebreid.
We zijn heel benieuwd naar de voortuitgang volgend jaar. 6 Solarpompen geplaatst; 2 in de omgeving van Male, 3 in de omgeving van Matanya en 1 in Nyahururu. 2 Elektrische pompen geplaatst: 1 in Nyeri en 1 in Matanya. 1 Watervoorziening gerealiseerd in Matuga. 
We hebben 3 waterpompen teruggehaald omdat deze nog steeds niet gebruikt werden,
omdat de waterputten nog voldoende uitgediept waren.
Onbegrijpelijk dat men het niet voor elkaar krijgt om in 9 maanden tijd een waterput 1 meter 
dieper te maken. 2 Pompen hebben we kunnen herplaatst, 1 komt volgend jaar aan de beurt.
Al met al zijn we tevreden over de ontwikkelingen en we zijn plannen aan het maken voor volgend jaar.

Nogmaals dank,
Ferdi en Inge
Stichting Namelok
 
Update stichting Namelok,
We zijn alweer enkele weken in Kenia en hebben veel werk kunnen verrichten.
In totaal hebben we 6 solarpompen en 2 elektrische pompen geplaatst.
Dit binnen een straal van 50 km.
De meeste mensen gaan dan direct aan de slag met het uitbreiden van hun moestuin.
Mooi om het enthousiasme te zien.
Ook hebben we 20 "waterdam" solarpompen (zie https://www.youtube.com/watch?v=paorFtQj32E) 
geschonken aan een groep samenwerkende boeren in Matanya. 
Ze zullen voorlopig echt moeten samenwerken (2 gezinnen per pomp), maar dat lijkt geen enkel probleem. Afgelopen week hebben we een aantal van deze boeren bezocht en zien ook hier vooruitgang. Nu er water gepompt wordt worden de moestuinen uitgebreid. 
Hopelijk zien we volgend jaar echt een aanzienlijk verschil met nu.
Daarnaast hebben we een bezoek gebracht aan Rabobank Kenya in Nairobi.
Na een mooie samenwerking afgelopen jaar zou het mooi zijn als we ook komend
jaar op hun steun mogen rekenen.
Binnenkort komen er 5 medewerkers van het kantoor in Nairobi naar Nanyuki om ons project met eigen ogen te aanschouwen.
We zijn benieuwd.

Verder willen we nog 2 solarpompen gaan plaatsen en de resterende boeren in Matanya bezoeken.
Over enkele weken kunnen we de balans opmaken van ons project eind 2018-begin 2019.
Ferdi en Inge

De tickets zijn weer geboekt:
Begin december vertrekken we weer richting Kenia, begin maart komen we terug naar Nederland.
Ons doel is om dit keer solar pompen te gaan plaatsen; zo'n 12 in de provincie Laikipia, 2 in Kwale en 1 in Kitui.
Benieuwd of dit ons gaat lukken: houd de website vanaf begin december in de gaten.......