Stichting Namelok is in Oktober 2005 opgericht en heeft als doel de leefsituatie van diverse gemeenschappen in Kenia te verbeteren. Dit door het realiseren van waterputten.

Aanleiding voor de start en oprichting van deze stichting vond plaats naar aanleiding van een belangeloze uitzending naar het plaatsje Namelok (wat in het Masai "zoet" betekent). Dit dorp ligt in Kenia aan de grens van Tanzania, 40 km van de stad Loitokitok.

Gedurende onze uitzending kwamen we er al vlug achter dat de plaatselijke bevolking leefde in grote armoede en niet kon beschikken over de meest elementaire levensbehoeften, water. Het brengen van geld naar dit gebied zou geen meerwaarde bieden. Wat ter plaatse nodig is zijn met name waterputten voor schoon drinkwater.

Met de oprichting van Stichting Namelok willen we bovenstaande daadwerkelijk gaan uitvoeren.
Voor dit waterproject hebben we dan ook contact opgenomen met de technische universiteit van Twente alwaar we specifieke kennis hebben verworven omtrent de aanleg van zogenaamde touwputten. Zie ook het bijbehorende fotoalbum.

De oprichting van deze stichting zou niet mogelijk zijn geweest zonder belangeloze medewerking van diverse particulieren, organisaties en bedrijven. Stichting Namelok is ingeschreven onder kamer van koophandel nummer: 17183112

Het rekeningnummer van stichting Namelok voor uw broodnodige giften is:  NL61ABNA0612370259

  

 

Update stichting Namelok - vrijdag 18 maart 2016

Begin Januari - eind maart

lees verder ...

Wandelen voor Water 2015 - dinsdag 19 mei 2015

Impressie vanuit Italë

lees verder ...

IBAN Nummer - woensdag 11 december 2013

IBAN:  NL61ABNA0612370259
BIC:    ABNANL2A

lees verder ...