Waterproject 2013

In 2013 hebben we:
- 12 handpompen geplaatst in de buurt van Itiati en Nanyuki
-  6 benzine pompen geschonken aan mensen met een kleine tuin
  en die beschikken over water. Zij kunnen nu
  op kleine schaal gaan irrigeren en aan een beter toekomst werken.


Tot nu toe zijn we betrokken bij 181 waterprojecten, te weten;
3 x aanleg waterleidingen
3 touwpompen
14 diesel/benzine waterpompen
13 Afridev Namelok pompen
33 Afridev Amref pompen
19 putten voorzien van fundering
14 putten zijn opgemetseld
60 putten waarbij het waterniveau is bereikt
22 putten worden momenteel graven