In 2005 zijn we begonnen met het waterproject in Namelok. Dit door een waterram te repareren, waardoor de basisschool en het ziekenhuis konden beschikken over schoon drinkwater.
Vervolgens zijn we begonnen met het realiseren van 
waterputten in het Kajado District, waarbij we tussen de 200 en 500 mensen per put kunnen voorzien van schoon drinkwater.
Een put is tussen de 7 en 30 meter diep.
In eerste instantie werden er touwpompen op de waterputten geplaatst, nu worden er Amref pompen geplaatst.

De gemiddelde prijs per put/pomp is € 1000
 
Nu er in Namelok en verre omgeving gemeenschappen over een waterput beschikken willen ze graag hun grond irrigeren, zodat akkerbouw mogelijk is.
Afgelopen jaar hebben we enkele boeren als volgt geholpen:
4 boeren hebben samen 1 diesel waterpomp voor 1 jaar in bruikleen gekregen van Stichting Namelok.
In dat jaar moeten ze met z’n vieren zelf 1 dieselpomp bij elkaar kunnen verdienen.
De geleende dieselpomp komt terug bij stichting Namelok en het jaar daarop wordt deze pomp aan 4 andere boeren uitgeleend.